Back to All Events

Yin - Prana

Temat för denna långyin är PRANA. Yogas beskrivning av begreppet prana är väldigt vetenskapligt. När vi talar om prana, menar vi varken andning, luft eller syre - prana är den ursprungliga livskraften.

Prana är ett Sanskritord konstruerat av stavelserna pra och an. ”an” står för rörelse och "pra" är ett prefix som betyder konstant. Därför blir betydelsen av prana ”konstant rörelse”. Denna konstanta rörelse börjar i människan så fort ett liv blir till inuti mamman. Prana är därför den energi som ansvarar för livet i kroppen, håller den varm och sköter underhåll. Du kommer att få lyssna till en massa spännande om detta intressanta och livgivande ämne.
Dagen klassupplägg är utformat så att alla meridianpar hinner tas om hand utifrån syftet att revitalisera och skapa harmoni i hela din varelse. Klassen avslutas med andningsövningar och meditation.

Lärare:
Agnetha Lindgren

Pris:
300 kronor

För dig med Truly kort: 0 kr.
För dig med Basic kort: 150 kr.Earlier Event: May 10
Breathwork for Freedom
Later Event: May 11
Reiki II