PT Yoga

Är du intresserad av att fördjupa din egen yogapraktik? I såna fall kan vi rekommendera dig att testa PT-yoga. 

Vår huvudlärare Petra Karp Gidlöf utgår från dina egna förutsättningar till rörelse och yoga. Tillsammans sätter ni ett gemensamt mål för din yogapraktik.